FORGOT YOUR DETAILS?

Energietransitie advies
BENT U ER KLAAR VOOR?
ENERGIE
TRANSITIE

ENERGIETRANSITIE ADVIES

Bent u op zoek naar vrijblijvend energietransitie-advies?

Agiba Heating is gespecialiseerd in alle vormen van energietransitie door heel Nederland.

Dat geldt dus zowel voor de energietransitie voor uw woonhuis maar dus ook voor complete energietransitie bij bedrijven. Agiba Heating werkt nauw samen met vele gemeenten in Nederland zoals bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Amersfoort, Den Haag en diverse Friesche gemeenten.

Wat is energietransitie?

Aangezien niet iedereen precies weet wat energietransitie is, geven we hiervoor eerst in het kort een beknopte beschrijving. Energietransitie is de overgang van het gebruik van gas en de aardolie naar modernere vormen van energie zoals onder andere aardwarmte, zon en wind. In principe is het in Nederland de bedoeling van de regering om tegen het jaar 2050 dat het overgrote deel van woningen en bedrijven deze overstap gemaakt heeft.

Vragen omtrent de energietransitie

Als u ons even zou bellen kunnen wij u daadwerkelijk energietransitie advies geven, op dit moment houden wij het hier in dit artikel op het bespreken van een aantal vragen waar veel mensen mee zitten.

Vraag 1

Is de energietransitie niet gewoon is voor de rijkste mensen en zijn de kosten rond de € 30.000 per woning? Nee, in veel gevallen liggen de kosten een stuk lager. Bijvoorbeeld bij het gebruiken van een goedkoop type warmtepomp kunnen de kosten beperkt blijven tot 5000-€ 7000.

Vraag 2

Als men optimaal wil profiteren van de mogelijkheden die de energietransitie heeft, worden er duizenden euro’s uitgegeven. Is het waar dat men deze in principe nooit meer terug verdiend? De kosten voor energietransitie worden wel degelijk terugverdiend. Bijvoorbeeld bij zonnepanelen geeft men een slordige € 6000 voor 15 zonnepanelen uit en bespaart hiermee beduidend op de standaard energiekosten. Deze zouden na verloop van ongeveer vijf jaar terugverdiend moeten zijn. Dat betekent dus dat u na die vijf jaar winst begint te draaien zolang er geen zonnepanelen vervangen hoeven te worden.

Vraag 3

Hoe werkt dat allemaal met die CO2-heffing? Wereldwijd wil men een serieuze CO2-reductie tot stand brengen van. Om dit te bereiken moet serieus geïnvesteerd worden, wat in armere landen zeker niet haalbaar is op dit moment. Als we ons even tot Nederland beperken is het doel op korte termijn een 14,3 miljard kiloreductie. De CO2-heffing moet het voor bedrijven dusdanig duur maken dat zij graag op schone energie over zullen stappen. Uiteraard is dit een complete corruptie en een geweldige manier om geld te verdienen voor de overheid. Hier zullen we in dit artikel niet verder op ingaan.

Onze persoonlijke mening wat betreft de energietransitie

Wij als Agiba Heating zitten in het vak en verdienen op de energietransitie, dus wat ons betreft is het logisch gezien een goede zaak. Aan de andere kant werkt het natuurlijk allemaal niet zo eenvoudig als de overheden zouden willen. Er zijn veel verschillende methodes om op groene energie over te stappen zoals windenergie, zonne-energie, biogas en geothermie. Elk van deze oplossingen komt met obstakels en voor-en nadelen die ook nog erg plaatsgebonden zijn. Een aantal van de knelpunten die een obstakel vormen zijn vaak de maatschappelijke impact, de infrastructuur, de verschillende technieken en de kosten die het met zich meebrengt.

In Nederland is er genoeg kapitaal om de energietransitie daadwerkelijk uit te voeren. Het makkelijkste is om nieuwbouwwoningen gelijk op een dusdanige manier uit te rusten dat er schone energie gebruikt wordt. De kosten om bestaande woningen om te bouwen liggen uiteraard stukken hoger wat maakt dat de overheid graag subsidie geeft op installatie van warmtepompen en zonnepanelen in nieuwbouwwoningen.

Bent u klaar voor de energietransitie? Wij komen graag bij u thuis of uw bedrijf voorbij om uw persoonlijke situatie precies in te kunnen schatten en zodoende een persoonlijk energietransitie-advies te kunnen geven. We zullen met u bespreken welke technieken we het beste kunnen gaan gebruiken, mede aan de hand van uw budget. Ook in het geval u slechts telefonisch snel wat advies wilt hebben, kunt u ons bellen wanneer u wilt.

Energietransitie uitgelegd

Wat kost de energietransitie?

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE

Als u graag nog een stuk meer wilt weten over de verschillende mogelijkheden voor uw huis wat de energietransitie betreft, kunt u ons altijd vrijblijvende een bericht sturen met uw vragen. Als u terug gebeld wilt worden, geeft u dit dan even aan, dat doen we graag. Zet erbij wat voor u de beste tijd en dag is.

SNEL CONTACT OPNEMEN

TOP